Depunere situatii financiare anuale 2014

Depunere situatii financiare anuale 2014

Feb 23
Depunere situatii financiare anuale 2014
30 mai este data pana la care firmele vor trebuie sa depuna in 2014 situatiile financiare aferente anului fiscal 2013.
Legea contabilitatii (nr. 82/1991) stabileste prin art. 28 ca au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale, inclusiv inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice.

Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, potrivit ordinului publicat de MFP, cuprinsul situatiilor financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Pentru a determina marimea acestor entitati, se folosesc trei criterii:

 • total active: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
 • numar mediu salariati: 50.

Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:

 1. bilant (cod 10);
 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 3. situatia modificarilor capitalului propriu;
 4. situatia fluxurilor de numerar;
 5.  note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin acest ordin.

Pe de alta parte, ordinus MFP stabileste ca entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

 1. bilant prescurtat (cod 10);
 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 3.  note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

De asemenea, aceste documente vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Actul normativ publica de Finante mai precizeaza ca entitatile care nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime pot intocmi, optional, si situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Indiferent de marimea entitatilor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite ca si pana acum de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite totodata si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 • situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 • persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

 Conform prevederilor din Ordinul MFP nr. 79/2014, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din balanta de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Cine poate depune situatii financiare anuale simplificate

Sistemul simplificat de contabilitate a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2239/2011, care stabileste ca firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro sa poata opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.

Societatile care indeplinesc cumulativ aceste doua criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

 1. bilant simplificat (cod 10),
 2. cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi insotite de formularul Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in lei si trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

In plus situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite si de raportul administratorilor.

De asemenea, situatiile simplificate trebuie semnate atat de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, cat si de administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Sistemul simplificat de contabilitate este optional, astfel incat entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare, insa nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat, vor depune situatiile financiare conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

De asemenea, MFP stabileste ca entitatile nou-infiintate pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente.

Pana cand se depun situatiile financiare anuale?

Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programelor de asistenta elaborat de MFP, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar (si anume 31 decembrie 2013)

Termenul limita pentru depunerea situatiile financiare este 30 mai 2014. 

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale sau situatii financiare anuale simplificate, insa trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar (adica pana la 1 martie 2014), o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

 • denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
 • adresa si numarul de telefon;
 • numarul de inregistrare la registrul comertului;
 • codul unic de inregistrare;
 • capitalul social.

Bilanturile se pot depune si online

Si in 2014 situatiile financiare anuale vor putea fi depuse electronic, pe  www.e-guvernare.ro, cu semnatura electronica, dar si la ghiseul Anaf.

Amenzile pot ajunge la 4500 de lei, daca nu se depun la timp bilanturile contabile.

Astfel, pentru nedepunerea in termenul legal a situatiile financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare.

Daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda este variaza intre 1000 si 3000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, poti plati pana la 4500 de lei, dar nu mai putin de 1500 de lei.

De asemenea, pentru neintocmirea si nesemnarea situatiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>